V
logo right slice
Kursy i treningi

Uczestnicy zajęć w Szkole Tańca Beep Boogie biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Szkoła Tańca Beep Boogie nie ponosi odpowiedzialności za urazy doznane przed, w trakcie oraz po lekcjach tańca.

Uczestnictwo w zajęciach w Szkole Tańca Beep Boogie automatycznie oznacza akceptację regulaminu Szkoły Tańca Beep Boogie.

 

Kursy tańca:

1. Kursy tańca w Klubie Beep Boogie ogłaszane są na stronie www.boogie.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca jest dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.boogie.pl, mailowo lub drogą telefoniczną. Zapisy bezpośrednio na zajęciach możliwe są tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie przedpłaty lub pełnej wpłaty na konto Klubu tańca Beep Boogie. W przypadku przedpłaty, pełną opłatę należy uiścić przed pierwszą lekcją, gotówką.

4. Jeżeli w dniu lekcji tańca wypada święto/dzień wolny, dana lekcja tańca jest odwołana.

5. Na kursie tańca obowiązuje zmiana obuwia na odpowiednie buty taneczne lub buty sportowe na miekkiej, niebrudzącej podeszwie.

6. Obowiązują karnety* lub ulotki zniżkowe po wstępnej rezerwacji terminu wejścia na kurs tańca.

7. Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 6, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (terminów odbywania się zajęć).

Lekcje indywidualne:

1. Odbywają się do 7 dni w tygodniu.

2. 1 zajęcia trwaja 60 min. lub dłużej po ustaleniu rezerwacji mailowo lub telefonicznie.

3. Obowiązuje zmiana obuwia.

4. Każda lekcja wymaga rezerwacji terminu.

5. Obowiązują karnety* lub ulotki zniżkowe po wstępnej rezerwacji terminu.

6. Opłata za lekcję indywidualną pobierana jest bezpośrednio po zajęciach (tylko gotówka) lub w formie przedpłaty na konto Szkoły Tańca Beep Boogie.

* KARNETY

1. W przypadku lekcji indywidualnych, za każdym razem przy wejściu na salę należy okazać ważny karnet instruktorowi. W przypadku lekcji grupowych, wystarczy okazać karnet na pierwszych zajęciach.

2. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach po wcześniejszej rezerwacji miejsc.

3. Karnet nieczytelny jest nieważny.

4. W przypadku utraty karnetu prosimy od razu zgłaszać ten fakt do Szkoły Tańca.

5. Nie honorujemy zwrotów karnetów.

6. Nie zwracamy należności za niewykorzystane karnety.

7. Posiadanie karnetu nie gwarantuje miejsca na zajęciach. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego dokonania rezerwacji na wybrane przez siebie zajęcia

(mailowo lub telefonicznie).

8. O rezerwacji miejsca na zajęciach tanecznych decyduje kolejność zgłoszeń.

 Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)Obowiązujące od 25 maja 2018 r.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO,informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Tańca Beep Boogie / Beep Boogie Małgorzata Duk z siedzibą w Warszawie,NIP: 951-13-61-465, REGON 142329951. Inspektorem danych osobowych w ww. firmie jest Pani Małgorzata Duk, adres e-mail: biuro@boogie.pl ,tel. 503 929 7102. Pani/Pana dane osobowe znajdują się u nas w wyniku naszych wspólnych działań - Pani/Pana uczestnictwa w kursach, lekcjach indywidualnych, warsztatach, obozach, koloniach, turniejach oraz współpracy przy organizacji ww wydarzeń.3. Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim przetwarzamy w celu organizacji działań wymienionych w pkt.2. Operujemy danymi także na potrzeby spełniania ustawowych obowiązków - sprawozdawczości rachunkowej i księgowej. W przypadku naszej strony internetowej - www.boogie.pl, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach marketingowych. Analizowany jest ruch na stronie internetowej - możemy anonimowo przetwarzać Pani/Pana aktywność na stronie dla celów analityki internetowej.4. Do przekazania Pani/Pana danych osobowych dochodzi najczęściej podczas uczestnictwa w naszych aktywnościach (kursy, lekcje, warsztaty, obozy taneczne, turnieje). Jest to imię i nazwisko wraz z numerem telefonu i/lub adresem e-mail. W niektórych przypadkach (np. uczestnictwo w turniejach w rywalizacji sportowej) prosimy Panią/Pana o podanie dodatkowo danych adresowych oraz daty urodzenia. Każdorazowo dane te przetwarzane są jedynie na potrzeby wypełnienia umowy wynikającej z uczestnictwa w danej aktywności.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Szkoła Tańca Beep Boogie/ Beep Boogie Małgorzata Duk jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. biuro rachunkowe, w którym prowadzona jest dokumentacja firmy, rejestracja uczestnictwa w turniejach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez partnerów firmy). Pani/Pana dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.6. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:Cel – wykonanie oferty Szkoły Tańca Beep Boogie/ Beep Boogie Małgorzata Duk dla klienta - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest Użytkownik;Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą;Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.7. Pani/Pana dane osobowe, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej opisanej powyżej.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:a) prawo żądania od Administratora:- dostępu do danych osobowych,- niezwłocznego sprostowania danych osobowych,- niezwłocznego usunięcia danych osobowych,- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,b) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;c) prawo do przenoszenia danych osobowych;d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.9. Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym Inspektora Ochrony Danych. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody. 10. W przypadku wszelkich pytań, niejasności, sprostowań, sprzeciwu, zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Szkole Tańca Beep Boogie / Beep Boogie Małgorzata Duk z siedzibą w Warszawie to:adres e-mail: biuro@boogie.pl,tel. 503 929 710,formularz kontaktowy dostępny na stronie www.boogie.pl