Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ TAŃCA BEEP BOOGIE.

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Beep Boogie jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu, przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

2. Zajęcia dla grup dziecięcych prowadzone są w dni robocze za wyjątkiem dni wolnych od nauki.

3. Opłat za lekcje tańca dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci do 10-tego każdego miesiąca w przedszkolu/szkole u wyznaczonych przez placówkę osób, za cały miesiąc z góry, lub na konto Szkoły Tańca Beep Boogie:

Numer konta: 76 1140 2004 0000 3602 6859 1410

W tytule przelewu należy podać :
[Nazwę przedszkola/szkoły] – [Nazwę grupy w przedszkolu/klasy w szkole] – [Imię i nazwisko dziecka] – [Miesiąc za który płacimy]

4. Faktury za zajęcia taneczne są wystawiane na prośbę wpłacającego.

5. Dzieci, za które nie została dokonana opłata udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich.

6. Szkoła Tańca Beep Boogie zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, grafiku zajęć, jak również odwołania zajęć w wyjątkowych przypadkach.

7. Szkoła Tańca Beep Boogie nie ubezpiecza uczestników zajęć od NNW i OC ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje powstałe na zajęciach tanecznych.

8. Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci oświadczają, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziały w zajęciach tanecznych.

9. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba, że instruktor prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę.