V
logo right slice
Kursy i treningi

Uczestnicy zajęć w Szkole Tańca Beep Boogie biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Szkoła Tańca Beep Boogie nie ponosi odpowiedzialności za urazy doznane przed, w trakcie oraz po lekcjach tańca.

Uczestnictwo w zajęciach w Szkole Tańca Beep Boogie automatycznie oznacza akceptację regulaminu Szkoły Tańca Beep Boogie.

 

Kursy tańca:

1. Kursy tańca w Klubie Beep Boogie ogłaszane są na stronie www.boogie.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca jest dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.boogie.pl, mailowo lub drogą telefoniczną. Zapisy bezpośrednio na zajęciach możliwe są tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie przedpłaty lub pełnej wpłaty na konto Klubu tańca Beep Boogie. W przypadku przedpłaty, pełną opłatę należy uiścić przed pierwszą lekcją, gotówką.

4. Lekcje tańca odbywają się raz/dwa w tygodniu. Jeżeli w dniu lekcji tańca wypada święto/dzień wolny, dana lekcja tańca jest odwołana.

5. Na kursie tańca obowiązuje zmiana obuwia na odpowiednie buty taneczne lub buty sportowe na miekkiej, niebrudzącej podeszwie.

6. Obowiązują karnety* lub ulotki zniżkowe po wstępnej rezerwacji terminu wejścia na kurs tańca.

7. Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 6, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (terminów odbywania się zajęć).

Lekcje indywidualne:

1. Odbywają się do 7 dni w tygodniu.

2. 1 zajęcia trwaja 60 min. lub dłużej po ustaleniu rezerwacji mailowo lub telefonicznie.

3. Obowiązuje zmiana obuwia.

4. Każda lekcja wymaga rezerwacji terminu.

5. Obowiązują karnety* lub ulotki zniżkowe po wstępnej rezerwacji terminu.

6. Opłata za lekcję indywidualną pobierana jest bezpośrednio po zajęciach (tylko gotówka) lub w formie przedpłaty na konto Szkoły Tańca Beep Boogie.

* KARNETY

1. W przypadku lekcji indywidualnych, za każdym razem przy wejściu na salę należy okazać ważny karnet instruktorowi. W przypadku lekcji grupowych, wystarczy okazać karnet na pierwszych zajęciach.

2. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach po wcześniejszej rezerwacji miejsc.

3. Karnet nieczytelny jest nieważny.

4. W przypadku utraty karnetu prosimy od razu zgłaszać ten fakt do Szkoły Tańca.

5. Nie honorujemy zwrotów karnetów.

6. Nie zwracamy należności za niewykorzystane karnety.

7. Posiadanie karnetu nie gwarantuje miejsca na zajęciach. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego dokonania rezerwacji na wybrane przez siebie zajęcia

(mailowo lub telefonicznie).

8. O rezerwacji miejsca na zajęciach tanecznych decyduje kolejność zgłoszeń.